لينک هاي مرتبط با اين بخش
 معرفی دانشکده
 معرفی افراد
 ریاست و معاونین دانشکده معماری و شهرسازی
 اعضای هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی
 اعضای هیأت علمی گروه معماری
 اعضای هیأت علمی گروه شهرسازی
 کارکنان دانشکده معماری و شهرسازی
 امور پژوهشی
 طرح های پژوهشی مصوب
 کتاب های منتشر شده
 سخنرانی های علمی
 امور آموزشی
 برنامه ترمی
 معرفی رشته های تحصیلی
 آیین نامه های آموزشی
 انجمن های علمی دانشجویی
 نشریات دانشجویی
 تماس با دانشکده معماری و شهرسازی
 کلاس های آموزشی فوق برنامه
 سایت کارگاهی آزمایشگاهی - پردیس کرج
 سایت کارگاهی گروه های معماری و معماری داخلی
 کارگاه چوب
 کارگاه فلز
 کارگاه پلاستیک
 مجموعه های تحقیقاتی آزمایشگاهی
 آزمایشگاه تحقیقات انرژی در معماری و طراحی شهری
 آزمایشگاه واقعیت مجازی و فن آوری های نوین کشور با کاربرد ویژه در طراحی شهری و معماری
 آزمایشگاه جامع علوم کاربردی نوظهور در طراحی
 آزمایشگاه مطالعات مورفولوژی شهری
 مرکز اسناد و مدارک تخصصی مطالعات معماری و شهر - پردیس باغ ملی
آدرس : تهران خیابان حافظ خیابان شهید سرهنگ سخایی بعد از تقاطع ۳۰ تیر شماره ۵۶
کد پستی : ۱۱۳۶۸۱۳۵۱۸
تلفن : ۵-۶۶۷۳۳۴۰۱
نمابر : ۶۶۷۲۸۰۰۰
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه هنر می باشد. طراحی وب سایت : A.C.A Co .